Allereerst wordt natuurlijk de kans geboden rechtstreeks contact te maken met BriteBlu om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Daar is de contactpagina bedoeld. Daar kun je een formulier invullen en je vraag stellen of opmerking insturen.

Ga naar de contactpagina

 

BriteBlu maakt daarnaast gebruik van eerder gestelde vragen en hun bijbehorende antwoorden.

Hiermee hopen we veelgestelde vragen van bezoekers te kunnen beantwoorden en problemen te kunnen oplossen.

Ga naar de antwoorden