side-01
side-02
side-03

Hier proberen we meer diepgang te maken over de redenen waarom u een website denkt te willen gebruiken. Het doel waar u naar streeft.

In gesprekken over dit onderwerp gaan we proberen de wensen en gedachten logisch op een rij te zetten, waardoor meer duidelijkheid ontstaat over functionaliteiten welke wel of juist niet gewenst of nodig zijn. 

 

Begin met het beantwoorden van een vragenlijst. Wat wil je bereiken met de website? Gaat het om een visitekaartje met tekst en uitleg over bezigheden of wil je een interactieve verhouding aangaan met de webbezoeker? Wil je de webbezoeker alleen informatie bieden of wil je ook informatie uitwisselen met de bezoeker? Zo zijn er nog vele vragen die duidelijkheid geven over de achtergronden voor je website.