Lijsterbeslaan 10, 7313 AX Apeldoorn

BriteBlu on LinkedIn

Vragen over websites

Een website met een verhaal.

 

Mogelijk heb je al lang een wens om je eigen website voor jezelf, voor je bedrijf of voor een doel dat je voor ogen hebt, op te zetten.
Maar hoe begin je aan zoiets? Wat is er nodig en wie kan je daarbij helpen?


 

Al je wensen op een rij

Het begint allemaal met het beantwoorden van een vragenlijst, waarmee zowel voor jezelf als voor je webontwerper zaken duidelijk worden gemaakt. Die vragenlijst zal bij een eerste gesprek zeker een onderwerp vormen of zelfs centraal staan.


Functionaliteiten

Als eenmaal het doel beter is bepaald, kan worden opgemaakt welke functionaliteit aanwezig hoort te zijn. Wil je zelf met regelmaat aanpassingen kunnen maken ten aanzien van de inhoud, of laat je dat liever over aan anderen? Hiermee kan worden beslist welke basisvorm beter voor je website geschikt is. Wordt het een CMS, waarin je zelf gedeeltelijk wijzigingen kunt aanbrengen of is een website op basis van HTML ook voldoende en daardoor minder bewerkelijk. Kortom, je kunt zelf al veel van te voren bedenken en uitsluiten.


Uiterlijke vormgeving

Is de weergave een belangrijk aspect voor uw website? Heb je liever een eenvoudiger maar overzichtelijk geheel of wil je je bezoekers verleiden om zijwegen in te slaan en andere mogelijkheden te ontdekken. Mag het een doolhof worden met spannende onderdelen of dient je webbezoeker duidelijk en rechtlijnig aan de hand te worden gehouden om niet te worden overdonderd of zelfs de weg kwijt te raken.


Communicatie

Is je website gericht op communicatie met je bezoeker. Is daarbij interactiviteit belangrijk? Wil je je bezoeker bij een nieuw bezoek opnieuw leiden naar eerdere interesses? Wil je snel in contact treden met je webbezoeker of gun je iemand liever een onbelemmerde en rustige zoektocht langs alle mogelijkheden.


Bekendheid

Is een zoektocht van een mogelijke webbezoeker voor je belangrijk? In die zin, dat je direct de aandacht wilt kunnen krijgen van iemand die naar bepaalde zaken zoekt, of ga je liever er vanuit dat je bekendheid al grotendeels is bepaald door je vaste klanten die je al hebt ingelicht over je mogelijkheden op internet.